Gaustadagen lørdag 13. august

Gaustatoppen - En topp, mange muligheter 

Gaustadagen er et årlig friluftsarrangement for alle, med topptur og underholdning på Norges høyeste utescene. Formålet med dagen er å skape en topptur der kulturen forsterker naturen. Kjerneverdiene er formidling av natur, kultur og turglede.

Med årets arrangement ønsker vi å sette fokus på de mindre kjente rutene som fører til toppen – Gaustatoppen er mye mer enn den kjente ruten fra Stavsro. I år blir det en natursti fra Stavsro, i tillegg blir det arransjert føringsturer til toppen av de mindre kjente rutene. 

Klokken 13 starter programmet på Tuddalstippen der danseforestillingen Kivlemøyane i år vil være hovedinnslaget. I forestillingen vekker de tre danserme Mari Vaagland, Lene Wadseth og Ida Ytreland nyt liv i det gamle lokale folkesagnet, gjennom å kombinere folkemusikk med moderne- og samtidsdans på et kunstnereisk og professionelt nivå. 


Føringsturer
Se de ulike rutene og startstidspunkter på DNT Telemark sine nettsider

Natursti med Turbo
Start: Stavsrohytta klokka 09:00 -10:30.
Mål: ved Tuddalstippen.

Kivlemøyane
Danseforestillingen Kivlemøyane folder seg ut på Norges høyeste utescene.

Bamsehostpital og førstehjelp
Ta med bamsen din om den er syk,
Telemark Røde Kors behandler.


Alternative turstier til Gaustatoppen turisthytte


(starttidspunkt fra parkeringsplass/utgangspunkt er satt slik at alle skal rekke opp i god tid før programstart på «Tuddalstippen» (Gaustabanens øvre stasjon) kl. 13.00.) Se egen info for program. Det anbefales gode turklær og utstyr etter forholdene, og solide, tilgåtte fjellsko med god såle. For mer informasjon: Kontakt  Jon Ingebretsen tlf 481 01 435, ev. DNT Telemark 35 53 25 55

Tur nr. 1
Fra Stavsro m/ natursti og ev. turleder for informasjon (kan påregne å måtte bruke skyttelbussopplegg fra en av sidene der det er parkering)
kl. 10.30
5 km

Jevn stigning med bratte partier. En kortere flat strekning («Karl Johan»)
Jordmorene som underlag første del, deretter steinfull og godt merket sti.
Fra Stavsronuten samme trase som den gamle kløvvegen fra Tuddal til Gaustatoppen, som ble benyttet til varetransport og som turiststi siste del av 1800-tallet og første del av 1900-tallet .
Varetransporten opphørte her når Gaustabanen sto ferdig.


Tur nr. 2
Fra Svineroe m/turleder (begrenset parkeringsplass) (parkering på privat grunn ved setra må avtales)
kl. 10.00
4,5 km

Relativt bratt stigning hele strekningen (Møter sti fra Stavsro i «Øverlandsvingen» med felles sti derfra til toppen)
Jordmorene og fast fjell som underlag første del, deretter steinfull og brukbart merket sti. Dette er samme trase som den kjente patentføreren «Keiseren» gikk med turfølgene sine helt nede fra Dale og til Gaustatoppen sist på 1800-tallet. Bergverksasessor Jens Esmark fra Kongsberg, som har beskrevet sin førstebestigning av Gaustatoppen i 1810 for å måle toppens høyde, kom trolig også opp til toppen langs denne traseen. Høyden ble målt til ca. 1900 moh.


Tur nr. 3
Fra Selstadli seter (bomavgift) m/turleder (privat parkering (må avklares/avtales med seterfolka))
kl. 08.30
9 km

Flatt og lett første del inn Gausdalen til Hovda med bløte partier og noe vassfull sti gjennom  skogsterreng. Deretter bratt stigning, første del vekslende mellom jordfast morene (følg den opprinnelige småsvingete stien) og korte strekninger med  grov rullesteinsur, øverste del fast grovsteinur, men lite synbar sti på mindre bratt strekning  før en møter stien fra Stavsro og Svineroe på Gaustaråen.Felles sti derfra til toppen. Hele strekningen er brukbart merket. Botanikeren og fjellvandreren Christen Smith gikk denne stien i 1810 for som avtalt å møte sin venn Jens Esmark på Gaustaråen eller på toppen. Ved en misforståelse møttes de ikke, og det er ukjent om Smith var oppom toppen før han fortsatte sin vandring nordover. Dette er den såkalte  «Smiths rute» fra Krokan turisthytte via Selstadli til toppen. Denne turen var også Claus Helbergs favorittur.


Tur nr. 4
Fra Selstadli seter m/ erfaren turleder (bomavgift)  (samme parkeringsplass og oppmøtested som tur nr. 3)
kl. 08.30
5 km

Langs umerket stiløs trase, bratt, delvis luftig og smalt  opp Gaustatoppens nordvestrygg. Først skogsmark, så morenejord, deretter løssteinur over i blokkur og fast fjell. Ett «klatrepunkt» ca halvvegs (turleder bør ha med klatretau for ev. sikringsbehov) Slakere, smalt og småkupert over småtopper på fast fjell inn ryggen, og i grovsteinur opp til toppunktet. Til slutt T-merket trase langs Gaustaeggen bort til turisthytta. Det er bare erfarne turgåere som bør være med på denne turen.

Stor takk til: 

Nils Øverås, Jon Ingebretsen, Danseforestillingen Kivlemøyane, Barnas Turlag Notodden, Gaustatoppen Turisthytte, Tinn og Rjukan Turlag, Telemark Fylkeskommune, Tinn sparebank, Hjartdal sparebank, Tinn kommune, Gaustabanen, Tuddal høyfjellshotell, Kalhovd Turisthytte, Gaustablikk høyfjellshotell og Telemark Røde Kors