Oppgradering av Gaustatoppen Turisthytte

Vi ønsker dine innspill!

DNT Telemark er en medlemsorganisasjon med 8 300 medlemmer, som sammen med frivilligheten utgjør stammen og eierskapet i organisasjonen. Din mening er derfor viktig for oss når vi skal utvikle Gaustatoppen Turisthytte for fremtiden. Det er ikke en hvilken som helst Turisthytte. Det er DNT Telemarks første hytte, som med sitt uttrykk og beliggenhet er en historisk verdifull og ikonisk DNT-hytte.

På bakgrunn av gradvis økt tilstrømning til Gaustatoppen, tilstandsanalyser og tilbakemeldinger fra ansatte og besøkende, ser vi presserende behov for oppgradering og utvidelse av Turisthytta.

Vi har derfor fått utarbeidet en forstudie som dekker fremtidige behov for servering, lager og produksjon i 1. etg, og overnatting og opphold i 2. etg. Total utvidet grunnflate vil være 150 kvm. 

Vårt overordnede mål er å sikre videre drift av hytta og fortsette å gi naturopplevelser for livet fra toppen av Telemark. Vi skal ivareta DNTs interesser, allemannsretten og det enkle friluftslivet, ved å bygge en bærekraftig Turisthytte for våre barns barnebarn. En driftseffektiv hytte med kompakte energieffektive arealer av høy kvalitet, men som likevel leverer Turisthyttenes enkelhet og atmosfære.

Forstudiet er nå i en fase hvor det er behov for formell kontakt med kommunen og fylkesmann. Det betyr at studiet snart er et offentlig dokument som vil bli snappet opp av media. Vi informerer våre medlemmer nå, fordi vi har erfart at god kommunikasjon og lokal forankring er viktig i prosjekter som dette.

Vedlagt finner du skisser fra forstudiet, samt en prosjektbeskrivelse som sier noe om historie, bakgrunn, forankring, økonomi og fremdrift.  

Vi håper du synes dette ser spennende ut, og vil bidra med innspill og kunnskap.

Tilbakemeldinger sendes jon.atle.holmberg@dnt.no

Vi ønsker også å komme i kontakt med ressurspersoner som kan tenke seg å bidra inn i prosjektets prosjektgrupper. Vi har behov for mange typer kompetanse og frivillighet. Eksempler på kompetansebehov i dette tilfellet, kan være prosjekt, byggteknikk, finansiering, marked eller drift.

Med vennlig hilsen
Jon Atle Holmberg, daglig leder, Tor Suhrke, prosjektleder og Thor Kamfjord, styreleder

Skrevet av Katrine Tellsgård 14. januar 2021