Re-åpning av stien til Gaustatoppen

Foto: DNT Telemark

Lørdag 27. juni kl 11.00 Re-åpnet DNT Telemark stien til Gaustatoppen.

Anledningen for markeringen, var omfattende oppgradering av stien sommer 2019 og våren 2020.


Et fantastisk vær i fjellet la en fin ramme rundt feiringen.

Styreleder i DNT Telemark Thor Kamfjord benyttet anledningen til å takke samarbeidspartnere og frivillige, og samtidig minne om at naturen er noe vi låner av våre barns barnebarn. Ordfører i Hjartdal Bengt Halvar Odden måtte tale på vegne av seg selv og Tinn ordfører Steinar Bergsland, som ble forhindret fra å komme. Ordføreren takket for arbeidet og verdiene DNT står for, han benyttet også anledningen til å minne Fylkeskommunen på viktigheten av å ruste opp veien mellom Hjartdal og Tinn.

Kamfjord og Odden var begge enige om at samhandling mellom frivillig, privat og offentlig sektor, har vært suksessfaktor i dette prosjektet og flere andre områder. 

Som seg hør og bør var det frivilligheten ved Petter Strand Pedersen som fikk æren av å klippe snora på dugnad. Ordføreren og Styreleder bidro til at snorklippingen gikk, ved å støtte opp om frivilligheten fra hver sin side. akkurat slik det bør være. 
Foto: DNT Telemark

Kulturelt innslag sto Malin - Røysland Skårberg for, sammen med Jon Ingebretsen som forkynte sin kjærlighet til fjellet i dikts form.

Malin Røysland sine vakre stev og Sherpa arbeidet inspirerte publikummer Bishal K. Sitaula fra Nepal, til å be om ordet. Det viste seg at Sitaula er professor  ved fakultet for landskap og samfunn, institutt for internasjonale miljø og utviklingsstudier. Han var svært glad for at han besøkte Gaustatoppen nettopp denne dagen, hvor vi feiret hans landsmenn, natur og miljø. Han talte på Norsk, Engelsk og Nepalsk, før han avsluttet med et Nepalsk «stev» til rungende applaus.


Gaustatoppen har de siste ti årene hatt en vesentlig økning i antall besøkende på godt og vondt. Det positive er at flere får gode naturopplevelser, det negative er slitasje på naturen. derfor er det de seneste årene gjort flere forbedringstiltak på stiene til Gaustatoppen. Med vesentlig fokus på stien fra Stavsro. I 2019 og begynnelsen av 2020 har DNT Telemark lagt ned ytterligere to millioner i stien. Arbeidet er gjennomført med støtte fra blant annet Sparebankstiftelsen DNB og Norsk Tipping. Store deler av jobben er gjort på dugnad av frivillige i DNT Telemark og Tinn Turlag.

For å imøtekomme økt turisme er det gjort flere tiltak i området, av flere dyktige aktører og prosjekter. Toalettforhold, parkering, shuttlebuss, sherpatrapper og informasjon er blant tiltakene. DNT Telemark har i denne prosessen tatt et tydelig ansvar for tilrettelegging av stiene til toppen og Turisthytta.  Det er tross alt her historien vår startet.

Når foreningen ble stiftet i 1887, var foreningens første mål å etablere ruter fra sentrale deler av Østlandet til Gaustatoppen, og sti til toppen. I 1893 sto Turisthytta på toppen ferdig. 


Formålet med oppgradering og kvalitetssikring av stien er å ivareta våre gjester på en god måte. vi ser at dagens turistfokus på toppen trekker til seg en ny gruppe brukere som ikke alltid er like rustet til å gå i fjellet. Mangel på utstyr og erfaring kan føre til feilvurderinger, og økt risiko for å havne i utfordrende situasjoner. Vi så også at flere steder, spesielt i nedre del av Stavsro løypa var utsatt for unødvendig stor slitasje.

Hva har vi gjort 2019 – 2020

  • Vi har gjennomgått, kvalitetssikret og reetablert nødvendige grunneieravtaler
  • Vi har redigert og forbedret informasjonsplakater og materiell
  • I de våte partiene var det en utfordring at stien la seg ut i bredden, fordi folk skulle gå tørt. her er det drenert, lagt på masser og lagt til rette for ferdselsstyring for å unngå at våte partier tråkkes ned i bredden.
  • Vi har tydeliggjort stien slik at hovedstien er førstevalget for besøkende.
  • «Kneika» hadde de samme utfordringene, men her tok folk i tillegg unødig risiko når det korket seg med mye mennesker. Her har vi sammen med sherpaer laget ei flott steintrapp.
  • Vi har re-skiltet og skiltet tydeligere på de punktene folk ofte gikk feil.
  • Det er av sikkerhetssyn satt opp avstandsmerker.
  • Det er satt opp nytt tellepunkt i øvre del av stien.

Skrevet av Mina Borgejordet Simones 29. juni 2020